Thành đoàn Lào Cai: Ra quân chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” và “Hành quân xanh” năm 2021

Sáng ngày  5/6/2021, Tại nhà văn hóa phường Kim Tân, Thành đoàn Lào Cai vừa tổ chức chương trình ra quân chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” và chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” năm 2021.

Tại chương trình ra quân, đoàn viên thanh niên thành phố đã thể hiện quyết tâm cao trong việc phát huy vai trò xung kích của thanh niên công nhân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trẻ, của cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn thành phố. Đối với mỗi lực lượng đoàn viên thanh niên đặc thù sẽ lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực, vận dụng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ tham gia các hoạt động tình nguyện, phục vụ cộng đồng.

Để hưởng ứng ra quân, Thành đoàn Lào Cai đã chỉ đạo Đoàn Công an thành phố tham mưu tổ chức chương trình “Ngày thứ 7 tình  nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”. Bên cạnh lực lượng các chiến sĩ Công an, đoàn viên thanh niên đã tham gia hỗ trợ hướng dẫn quy trình, thủ tục làm căn cước; hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19 cho người dân đến làm căn cước. Đây là một trong những nội dung trọng tâm của chiến dịch Kỳ nghỉ hồng và Hành quân xanh. Theo đó, đoàn viên thanh niên trong lực lượng Công an thành phố sẽ tập trung cao điểm hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử tại 04 điểm cho toàn bộ nhân dân trên địa bàn.

Trong thời gian tới, tuổi trẻ thành phố tiếp tục triển khai đồng loạt, hiệu quả chương trình “Tiếp sức mùa thi” và 04 chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”, “Hoa phượng đỏ”, “Hành quân xanh”, “Mùa hè xanh” để phát huy sức trẻ, tập trung nguồn lực chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, góp phần tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội thông qua những hoạt động xung kích tình nguyện vì cộng đồng./. 

Vân Anh – Thành đoàn Lào Cai