TP Lào Cai : Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện thí điểm Đề án phân loại rác thải tại nguồn
Ngày 9/9/2016, UBND thành phố Lào Cai tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Dự Hội nghị có lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị, lãnh đạo Trung tâm dịch vụ Tài chính công tỉnh Lào Cai, các thành viên Ban chỉ đạo Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn thành phố(BCĐ 29), lãnh đạo UBND  12 phường và 03 xã Cam Đường, Đồng Tuyển, Vạn Hòa. Bà Nguyễn thị Vi Huế - Phó chủ tịch UBND – Trưởng BCĐ 29 chủ trì hội nghị.

Ngày 9/9/2016, UBND thành phố Lào Cai tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Dự Hội nghị có lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị, lãnh đạo Trung tâm dịch vụ Tài chính công tỉnh Lào Cai, các thành viên Ban chỉ đạo Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn thành phố(BCĐ 29), lãnh đạo UBND  12 phường và 03 xã Cam Đường, Đồng Tuyển, Vạn Hòa. Bà Nguyễn thị Vi Huế - Phó chủ tịch UBND – Trưởng BCĐ 29 chủ trì hội nghị.


Báo cáo của Ban chỉ đạo 29 nêu rõ, sau 6 tháng triển khai thực hiện thí điểm Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Đã có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, ý thức chấp hành của người dân. Đến tháng 8/2016, tỷ lệ gia đình, tổ chức, cá nhân đã thực hiện phân loại rác thải tại nguồn tại các tuyến phố được thu gom đối với 12 phường đạt 98,6%. Tháng 5/2016, thành phố tiếp tục triển khai Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại 03 xã Cam Đường, Đồng Tuyển, Vạn Hòa. Qua đánh giá, bước đầu triển khai tại các xã, tỷ lệ hộ gia đình, tổ chức, cá nhân thực hiện phân loại rác thải đạt khá cao. Đạt được kết quả trên trước hết là do có sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, BCĐ 29 của thành phố thường xuyên sâu sát cơ sở, triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, gắn kết chặt chẽ vệc chấp hành phân loại rác thải tại nguồn với việc thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn hóa, văn minh và tiêu chí bình xét nếp sống văn hóa năm 2016. Đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các công nhân thu gom rác với tổ trưởng dân phố trong việc đôn đốc nhân dân thực hiện ở khu dân cư.

Tại hội nghị, bà Đoàn Thị Yến – Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Hoàng Yến đã phát biểu, đồng tình cao với báo cáo đánh giá của Ban chỉ đạo; là đơn vị có số lượng nhân viên khá đông, trực tiếp thực hiện công tác vệ sinh môi trường của nhiều cơ quan, đơn vị, trường học và các bệnh viện trên địa bàn, đơn vị đã tổ chức 02 lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng phân loại rác cho trên 400 công nhân. Các cơ quan, đơn vị do công ty đảm nhiệm công tác vệ sinh môi trường đều thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại nguồn. Ngoài ra, công ty đã cung cấp ra thì trường thành phố trên 4.000 thùng rác nhỏ 02 màu (xanh, vàng) và trên 200 cặp thùng rác to làm phương tiện phân loại rác thải.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn thị Vi Huế - Phó chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao sự tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác của người dân. Để tiếp tục triển khai nhân rộng những kết quả, hạn chế những tồn tại, trong thời gian tới các thành viên BCĐ 29 của thành phố và lãnh đạo UBND các xã, phường tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát và có chế tài xử lý các trường hợp không chấp hành. Quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền giáo dục đến các cơ quan, đơn vị, trường học, các khu công nghiệp. Đề nghị Công ty Môi trường đô thị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với thành phố trong việc thu gom rác và nhắc nhở, đôn đốc nhân dân thực hiện. Thành phố còn 33 tuyến phố chưa được thu gom rác thải, đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo để tổ chức thu gom. Thành phố tiếp tục đầu tư bố trí thêm các thùng rác tại các khu vực công cộng, đảm bảo ngày một tốt hơn các phương tiện để thực hiện phân loại rác đạt kết quả.

Với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự tích cực thực hiện của mỗi người dân, tin tưởng rằng, trong thời gian tới Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố đạt kết quả cao hơn./.

                                                                  Lê Thị Hà 

Tin khác