Phỏng vấn đồng chí Đoàn Văn Ngàn – Chủ tịch MTTQVN thành phố Lào Cai

Ba vòng hiệp thương với 5 bước trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là giai đoạn quan trọng để lựa chọn nhân sự ứng cử. Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn với đồng chí Đoàn Văn Ngàn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lào Cai xung quanh việc thực hiện nhiệm vụ MTTQ tham gia công tác bầu cử. 

Bàn giao biên bản hội nghị hiệp thương lần 3 và danh sách đại biểu

Phóng viên: Sau hội nghị hiệp thương lần ba, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố lập danh sách 53 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố, đồng chí cho biết tiến độ thực hiện công tác giới thiệu, lựa chọn người ứng cử?

Đồng chí Đoàn Văn Ngàn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lào Cai trả lời: UBMTTQVN thành phố Lào Cai đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, hữu quan triển khai các bước theo quy định, trong đó có các bước hiệp thương, đối với HĐND thành phố chúng tôi đã tổ chức hiệp thương lần 1, lần 2, lần 3 đảm bảo theo quy định, đúng tiến độ.

Phóng viên: Đồng chí đánh giá như thế nào về chất lượng các ứng cử viên được giới thiệu qua 3 vòng hiệp thương?

Đồng chí Đoàn Văn Ngàn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lào Cai trả lời: Sau hiệp thương lần 3, 53 ứng cử viên thành phố đã đảm bảo trước tiên về số lượng kết hợp theo quy định. Thứ  hai chất lượng về trình độ văn hóa, chuyên môn cũng như các điều kiện khác đều tốt hơn. Thứ ba về cơ cấu kết hợp như về tái cử chúng tôi đảm bảo 32% trên quy định là 30%,  đối với nữ là 40% chúng tôi chuẩn bị khoảng 56,6%, ngoài đảng chúng tôi chuẩn bị trên 10%. Đây là những cơ cấu đảm bảo theo quy định, ngoài ra đảm bảo tất cả những tiêu chí do thành phố đặt ra. Đối với cơ sở chúng tôi cũng chỉ đạo UBMTTQVN 17 xã, phường tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện về số lượng, chất lượng, thời gian theo đúng lịch trình quy định.

Phóng viên: Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục tham gia công việc gì để bảo đảm chất lượng ứng cử viên đáp ứng yêu cầu, quy trình của cuộc bầu cử?

Đồng chí Đoàn Văn Ngàn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lào Cai trả lời: Sau khi UBBC thành phố Nghị quyết thông qua danh sách niêm yết người ứng cử về các đơn vị bầu cử. Chúng tôi sẽ phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn, hội nghị gặp mặt các ứng viên lồng ghép để thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố cũng như kế hoạch tiếp xúc cử tri đối với người ứng cử, và sau đó tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho các ứng viên trình bày chương trình hành động cũng như thực hiện vận động bầu cử của mình. Tiếp theo chúng tôi tập trung vào công tác kiểm tra giám sát về công tác chuẩn bị bầu cử ở cơ sở, giải quyết những đơn thư khiếu nại (nếu có), tập trung vào tuyên truyền vận động cho công tác bầu cử và đặc biệt phối hợp cùng với cơ quan chức năng, chỉ đạo cũng như thực hiện tốt để ngày 23/5 là ngày hội của toàn dân.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí

Kim Hoàn Trung tâmVH,TT - TT TP
Tin khác
1 2 3 4 5  ...