Hội CTĐ Tán Trợ tổ chức tổng kết công tác Hội, phong trào CTĐ năm 2022

Hội CTĐ Tán Trợ vừa tổ chức tổng kết công tác Hội, phong trào chữ thập đỏ (CTĐ) năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Quang cảnh buổi tổng kết

Trong năm 2022 Hội đã vận động hội viên tích cực tham gia ủng hộ, hỗ trợ kịp thời cho công tác phòng chống Covid, lớp xoá mù chữ, con giống, tết vì người nghèo, trẻ mồ côi, gia đình bị thiệt hại do thiên tai... Phối hợp hội Phụ nữ phường Pom Hán giúp đỡ gia đình khó khăn 10 xuất quà... Ngoài hoạt động cứu trợ nhân đạo được Hội quan tâm như: Giúp đỡ đối tượng đặc biệt khó khăn, thực hiện phong trào tết vì người nghèo, thăm hỏi gia đình nhiễm chất độc Da Cam, thăm hỏi hội viên ốm đau...

Để thực hiện được kế hoạch đã đề ra, Hội đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về luật hoạt động của Hội CTĐ Việt Nam, tuyên truyền lan tỏa phong trào đến các hội viên trong Hội.

Các hội viên tích cực tham gia đóng góp qu Hội

Cũng trong năm 2022, Hội đã kết nạp thêm 5 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 74 hội viên, sinh hoạt trong 6 chi hội cơ sở. Tại buổi tổng kết, các hội viên đóng góp ý kiến giải pháp thực hiện công tác hội tốt hơn nữa và việc xây dựng quỹ, duy trì các hoạt động nhân đạo trong năm 2023./.

Phan Ngọc - Vi Tuấn, Trung Tâm VH,TT-TT thành phố