Hội Chữ thập đỏ thành phố, Bưu điện thành phố ký kết nội dung công tác phối hợp giai đoạn 2022-2025.

Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bưu điện thành phố tổ chức tổng kết đánh giá công tác phối hợp giai đoạn 2019-2022, thống nhất nội dung công tác phối hợp giai đoạn 2022-2025.

          Hội Chữ thập đỏ và Bưu điện thành phố ký hết nội dung phối hợp

 giai đoạn 2022-2025

Sau 3 năm triển khai thực hiện công tác phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bưu điện thành phố đã đạt được kết quả cao, trợ giúp nhiều hộ gia đình khó khăn phát triển kinh tế. Trong đó, thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, đã hỗ trợ 3 hộ gia đình, mỗi hộ 200 con vịt giống để chăn nuôi, trị giá 12 triệu đồng. Vận động cán bộ, nhân viên Bưu điện tham gia 3 chương trình hiến máu với trên 100 người tham gia, cùng nhiều hoạt động thiết thực khác. Những hoạt động phối hợp đã lan toả tinh thần tương thân, tương ái, nâng cao giá trị nhân đạo trong cộng đồng.

          Trao hỗ trợ mô hình Vịt sinh sản

Với kết quả đã đạt được, trong giai đoạn 2022-2025 Bưu điện thành phố sẽ cung cấp các dịch vụ tài chính bưu chính, phân phối truyền thông và sản phẩm, dịch vụ khác cho các cấp Hội và hội viên như: Dịch vụ tiết kiệm bưu điện, cho vay tiêu dùng, phát triển kinh tế, các sản phẩm, dịch vụ khác của Bưu điện Việt Nam phù hợp với hoạt động của Hội Chữ thập đỏ.

          Bàn giao con giống cho 3 hộ gia đình thôn Tượng 1 xã Hợp Thành

Sau lễ ký kết, Hội Chữ thạp đỏ và Bưu điện thành phố đã tổ chức trao 600 con vịt giống Nghĩa Đô cho 3 hộ gia đình khó khăn tại thôn Tượng 1 xã Hợp Thành./.

Phan Ngọc, Trung Tâm VH,TT-TT thành phố