Mở thùng qũy nhân đạo tại Bưu cục giao dịch trực thuộc Bưu điện thành phố Lào Cai

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bưu điện thành phố Lào Cai về triển khai thực hiện thoả thuận hợp tác giữa Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bưu điện tỉnh Lào Cai. Ngày 22/6, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bưu điện thành phố tiến hành mở Thùng quỹ nhân đạo tại các Bưu cục giao dịch trực thuộc tại Bưu điện thành phố.

Thùng qũy nhân đạo – Kết nối sẻ chia và lan toả

Hai đơn vị đã tiến hành mở và kiểm kê bốn thùng quỹ tại: Bưu cục Trung tâm, Bưu cục ga Lào Cai, Bưu cục Cốc Lếu, Bưu cục Trần Hưng Đạo, Bưu cục Pom Hán, Bưu cục Kim Tân đã thu được số tiền 5 triệu 567 nghìn đồng, Số tiền trên cùng với việc trích thêm kinh phí từ nguồn qũy nhân đạo của thành phố dự kiến sẽ trao hỗ trợ con giống cho 3 hộ khó khăn của xã Hợp Thành trong thời gian tới.

Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bưu điện thành phố Lào Cai ký biên bản bàn giao tiền 

Trong chương trình phối hợp Bưu điện thành phố Lào Cai đã tổ chức các hoạt động vận động ủng hộ nguồn lực và tham gia các hoạt động do hai bên phát động, tổ chức như: Phối hợp vận động nguồn lực, tổ chức các đoàn thăm và tặng quà Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, triển khai các công trình nhân đạo và tổ chức thăm, tặng quà đối tượng trong dịp “Tháng nhân đạo” do Hội Chữ thập đỏ thành phố Lào Cai phát động. Phối hợp vận động hiến máu tình nguyện và xây dựng các câu lạc bộ hiến máu tình nguyện trong mạng lưới Bưu điện; Vận động người lao động tham gia đăng ký hiến tặng mô tạng và bộ phận cơ thể người. Bưu điện thành phố Lào Cai thực hiện hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ thành phố chuyển tiền và hàng cứu trợ nhân đạo miễn phí đến đối tượng hưởng lợi trong các chương trình cứu trợ thiên tai, thảm họa khẩn cấp theo các chương trình chỉ đạo của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Bưu điện thành phố Lào Cai vận chuyển và phối hợp với Hội Chữ thập đỏ cơ sở trao tiền, hàng đến các địa chỉ nhân đạo thuộc Ngân hàng địa chỉ nhân đạo do Hai bên phối hợp xây dựng và quản lý...

Đây là những hoạt động rất ý nghĩa và thiết thực, hai đơn vị đã trao đổi và thống nhất xây dựng kế hoạch hàng năm, để triển khai có hiệu quả các mô hình và  hoạt động này.

Phạm Thị Hân – Hội Chữ thập đỏ thành phố