Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau phường Duyên Hải thu hút 50 hội viên

Uỷ ban nhân dân phường Duyên Hải  vừa ra mắt Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau với 50 hội viên tham gia.

Lãnh đạo Hội NCT tỉnh, thành phố, Biên phòng, phườngDuyên Hải  tặng hoa chúc mừng

Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau là hình thức tổ chức tập hợp, đoàn kết người cao tuổi và những người có nhu cầu, sở thích cùng nhau góp sức thực hiện các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi. Tạo điều kiện cho người cao tuổi nghèo, khó khăn thiệt thòi, có cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống, được tham gia đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Trao quyết định cho Ban chủ nhiệm

Trong thời gian tới, để Câu lạc bộ đi vào hoạt động có hiệu quả, các thành viên trong Câu lạc bộ cần nâng cao nhận thức, tổ chức chăm sóc sức khoẻ; hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; chăm sóc người có hoàn cảnh neo đơn, đẩy mạnh các hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao; truyền thông về chế độ chính sách cho người cao tuổi; kiến thức tự chăm sóc sức khỏe…góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho các thành viên câu lạc bộ.

Câu lạc bộ đã nhận được sự giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức ủng hộ trên 20 triệu đồng để gây quỹ.

Nguyễn Thị Thu, Hội NCT thành phố Lào Cai