Tập huấn nghiệp vụ bảo vệ dân phố năm 2021

Công an tỉnh Lào Cai vừa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ bảo vệ dân phố cho gần 250 bảo vệ dân phố là trưởng phó ban, tổ trưởng, tổ phó, các thành viên bảo vệ dân phố của các phường trên địa bàn thành phố Lào Cai.  

Trong thời gian 2 ngày các thành viên BVDP đã được giảng viên là lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai truyền đạt 4 chuyên đề cơ bản: Công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc của lực lượng bảo vệ dân phố: Phổ biến tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tội phạm tệ nạn XH, các hành vi, vi phạm pháp luật cho nhân dân của bảo vệ dân phố. Công tác tham gia quản lý giáo dục đối tượng, vận động đối tượng đầu thú của bảo vệ dân phố. Một số nội dung cơ bản trong công tác quản lý hành chính về TTXH của lực lượng bảo vệ dân phố cần nắm vững.

Thông qua lớp tập huấn lực lượng bảo vệ dân phố của thành phố Lào Cai được trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật, nghiệp vụ những vấn đề liên quan đến thực tiễn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời có dịp để trao đổi kinh nghiệm xử lý tình huống thực tế trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, từ đó nâng cao trình độ năng lực, chuyên môn áp dụng vào thực tiễn để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc  trong tình hình mới. 

Nguyễn Kim Minh - LĐLĐ TP Lào Cai