Khánh thành công trình “ Cổng chào Thái Bo” xã Thống Nhất

Vừa qua, tại Thôn Thái Bo, Toà án nhân dân thành phố Lào Cai cùng xã Thống Nhất cắt băng khánh thành công trình “Cổng chào thôn Thái Bo”.

Công trình thi công tại vị trí đầu đường thôn Thái Bo, được xây dựng đảm bảo về chất lượng, thẩm mỹ bằng nguồn kinh phí xã hội hóa 36 triệu đồng, trong đó Toà án nhân dân thành phố Lào Cai là đơn vị được phân công giúp đỡ thôn trong chương trình xây dựng nông thôn mới hỗ trợ số tiền 18 triệu đồng, còn lại là nhân dân trong thôn đóng góp bằng công và tiền mặt. 

Lãnh đạo Toà án nhân dân thành phố trao tiền hỗ trợ cho thôn Thái Bo

Công trình hoàn thành đáp ứng sự mong đợi của người dân, góp phần làm thay đổi diện mạo thôn Thái Bo, từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng thôn kiểu mẫu, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng xã Thống Nhất ngày một giàu đẹp, văn minh.

Hiền Lương – TANDTP Lào Cai