Khai giảng các lớp kỹ năng chuyển đổi, kỹ năng sáng tạo, khởi nghiệp

Sáng ngày 12/10/2021, Trung tâm GDNN – GDTX thành phố Lào Cai tổ chức khai giảng 3 lớp  kỹ năng chuyển đổi,  3 lớp  kỹ năng Sáng tạo – Khởi nghiệp cho  học viên là học sinh, sinh viên đang học các lớp trung cấp nghề đang gắn với học văn hóa và sinh viên các lớp cao đẳng nghề đang theo học tại trung tâm. 

Theo đó, tập huấn kỹ năng chuyển đổi ngay từ đầu và trong suốt khóa học sẽ giúp cho HSSV sớm hình thành và phát triển các năng lực như: giao tiếp, hợp tác, quản lý, thích ứng, điều chỉnh hành vi, giải quyết vấn đề một cách sáng tạo; thực hành, tham gia các hoạt động để hướng tới năng lực tự hoàn thiện bản thân đồng thời vận dụng các kỹ năng đó trong quá trình học tập, thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp tương lai. Theo chương trình, các lớp Tập huấn kỹ năng chuyển đổi cho học sinh, sinh viên tại trung tâm sẽ diễn ra từ ngày 12/10 đến hết ngày 20/10/2021.

Lớp  kỹ năng Sáng tạo, Khởi nghiệp được tổ chức trong 7 ngày, từ ngày 12 đến 19/10/2021. HSSV được các giáo viên Trung tâm trang bị những kiến thức cơ bản như: Ý tưởng khởi nghiệp và hình thành ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp; Thị trường và đánh giá thị trường; Tổ chức nhân sự; Lựa chọn hình thức pháp lý; Ước tính vốn khởi sự; Lập kế hoạch tài chính;Quyết định khởi nghiệp; Kỹ năng để khởi nghiệp. Thông qua đó HSSV tiếp cận, cập nhật những kiến thức, kỹ năng cơ bản về Sáng tạo, Khởi nghiệp; góp phần nuôi dưỡng, phát triển, lan tỏa những ý tưởng Sáng tạo, Khởi nghiệp trong thế hệ trẻ.

Thanh Mai