Người cao tuổi Thành phố Lào Cai phối hợp thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Phòng, chống tội phạm

Thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban đại diện Hội NCT với các ban ngành đoàn thể,trong đó có chương trình phối hợp về“ Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Phòng, chống tội phạm” giai đoạn 2016 – 2020 với Công an thành phố Lào Cai

Thông qua việc phối hợp đã tổ chức 15 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức pháp luật, phương thức, thủ đoạn của tội phạm, nâng cao cảnh giác cho cán bộ Hội viên người cao tuổi tại các xã, phường, 28 buổi tuyên truyền cho gần 20 nghìn lượt người cao tuổi về các chuyên đề bảo vệ An ninh Tổ quốc, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo vệ an ninh trật tự của địa phương trong tình hình mới.

Thông qua đó, ý thức cảnh giác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở cơ sở, nhận thức, trách nhiệm của Hội viên người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được nâng cao.  Người cao tuổi đã cung cấp cho lực lượng Công an trên 200  nguồn tin, trong đó 155 nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan Công an điều tra khám phá 98 vụ, bắt 115 đối tượng, thu giữ nhiều tài sản, tổng giá trị gần 01 tỷ đồng; các cấp hội người cao tuổi phối hợp cùng Công an cảm hóa giáo dục 48 đối tượng vi phạm pháp luật, vận động được 35 đối tượng tự nguyện đi cai nghiện, ….

Quá trình phối hợp thực hiện phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” có nhiều hội viên người cao tuổi được khen thưởng. Điển hình là Ông Hoàng Văn Tào, Trưởng ban Bảo vệ phường Lào Cai đã được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen; Cụ Nguyễn Văn Mỹ 81 tuổi chi hội trưởng Chi hội NCT thôn Lắp máy, xã Tả Phời được UBND Thành phố tặng Giấy khen..

Nguyễn Thị Thu – Hội NCT Thành phố Lào Cai.