Hội nghị tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2022
Sáng ngày 22/11/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai phối hợp với Thành ủy Lào Cai tổ chức tổ chức Hội nghị tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, cùng 50 đại biểu là lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị thành phố, Báo cáo viên cấp thành phố, phó trưởng ban tuyên vận chuyên trách các xã, phường và đại diện một số thôn, tổ tuyên vận.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí báo cáo viên đã thông tin 02 chuyên đề gồm: Một số nội dung trọng tâm về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Tnh ủy, UBND tỉnh trong xây dựng nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mới, thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025; nhiệm vụ, giải pháp, yêu cầu trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương, đơn vị. Một số kỹ năng, nghiệp vụ trong thực hiện công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Nam phát biểu khai mạc hội nghị

Qua hội nghị nhằm giúp các cán bộ chuyên trách các xã, phường trên địa bàn thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội, phát huy tính năng động, sáng tạo, sự chủ động tham gia trực tiếp của người dân trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

Khánh Nga