Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2022

Chiều ngày 23/6/2022 Thành ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Đoàn Ngọc Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Uỷ ban kiểm tra Thành ủy đã chủ động tham mưu cho cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tổ chức thực hiện và tham mưu thực hiện các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Phối hợp với các Ban xây dựng đảng, Văn phòng Thành ủy trong giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Thành ủy; công tác tổ chức cán bộ theo phân cấp quản lý; tham mưu xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát tổ chức đảng cấp dưới và tham mưu giúp Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền.

Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 03 đảng viên (bằng 300% so cùng kỳ), tiến hành giám sát chuyên đề đối với 20 tổ chức đảng (bằng 133,3% so cùng kỳ). Ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu cấp ủy tiến hành kiểm tra đối với 74 đảng viên (bằng 168% so cùng kỳ), tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp, tiến hành kiểm tra đối với 39 tổ chức đảng (bằng 216,6% so cùng kỳ). Uỷ ban kiểm tra Thành ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy giám sát chuyên đề 3 đảng viên là Thành ủy viên (bằng 300% so cùng kỳ). Tham mưu cho Thành ủy kịp thời quán triệt, triển khai Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 09/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập…

Đồng chí Nguyễn Thuần Hưng - Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ chủ trì nội dung thảo luận

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận, trao đổi về kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; chỉ rõ những tồn tại cần khắc phục như: trong  quá  trình kiểm tra, giám sát vẫn có lúc còn chồng chéo về đối tượng được KTGS; một số UBKT Đảng ủy chưa thực hiện đồng đều các nhiệm vụ theo quy định; một số cấp uỷ, UBKT Đảng ủy cơ sở chưa thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, thực hiện kiểm tra DHVP chưa nhiều; chất lượng có cuộc kiểm tra, giám sát còn hạn chế, kiểm tra, phát hiện sai phạm còn thấp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Ngọc Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao sự tâm huyết, trách nhiệm của Ủy ban kiểm tra các cấp, trong 6 tháng đầu năm 2022 đã bám sát chương trình công tác, đảm bảo mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, các chỉ tiêu vượt cao so với cùng kỳ năm 2021, qua đó góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ yêu cầu trong thời gian tới cần tập trung tổ chức thực hiện các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; tổ chức triển khai hoàn thành các chỉ tiêu trước ngày 30/9/2022 lập thành tích chào mừng 30 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ - Thành phố Lào Cai; yêu cầu tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; chủ động tham mưu xử lý thi hành kỉ luật đảng và đảng viên. Theo dõi, đôn đốc khắc phục, tổ chức thực hiện sau kiểm tra, giám sát. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, trong đó quan tâm xây dựng đề án nhân sự tại cơ sở, lựa chọn cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát, Bí thư chi bộ không được tham gia 4 nhiệm kỳ liên tiếp, không quá 70 tuổi, trường hợp đặc biệt xin ý kiến Thường trực Thành ủy. Tổ chức tổng kết năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 đúng định hướng và tiến độ sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội.

Đỗ Dũng - PV Trung tâm VH, TT-TT thành phố