Học tập chuyên đề năm 2022 về "Vai trò nêu gương của cán bộ Đảng viên"

Hướng đến kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Bác (19/5/1890 – 19/5/2022), Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022  về "Vai trò nêu gương của cán bộ Đảng viên". Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai.

Để cán bộ Đảng viên trên địa bàn thành phố được học tập chuyên đề này, thành phố đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt tại Trung tâm Hội nghị thành phố thu hút khoảng 300 đại biểu, cùng các điểm cầu tại 17 xã phường. Đối với các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ sẽ tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập trung qua sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai.

Các đại biểu tham gia học tập tại Trung tâm Hội nghị thành phố

Tại buổi học, các cán bộ Đảng viên được nghe PGS,TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bầy các nội dung: Những chỉ dẫn quý báu và tấm gương mẫu mực của Bác Hồ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần đưa Lào Cai phát triển nhanh và bền vững. Một số giải pháp để phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nhằm khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực hóa khát vọng Lào Cai.

PGS,TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bầy các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về "Vai trò nêu gương của cán bộ Đảng viên"

Trung tâm Hội nghị thu hút khoảng 300 đại biểu cùng các điểm cầu tại 17 xã phường. Đối với các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thành uỷ sẽ tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập trung qua sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Thông qua việc học tập, quán triệt chuyên đề để tiếp tục phát huy mạnh mẽ
hơn nữa vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, từ đó khơi dậy khát vọng cống hiến, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển quê hương Lào Cai giàu đẹp. Phấn đấu xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, đơn vị dẫn đầu về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh góp phần xây dựng tỉnh Lào Cai trở thành cực tăng trưởng và là trung tâm kết nối vùng, đưa Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc./.

Phan Ngọc, Trung Tâm VH,TT-TT thành phố