Mặt trận Tổ quốc các cấp trong thành phố Lào Cai với công tác an sinh xã hội

Xác định công tác an sinh xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, ngay từ đầu năm, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong thành phố Lào Cai đã chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai thực hiện các hoạt động chung tay vì người nghèo, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đặc biệt, tập trung huy động sức dân hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và chăm lo cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh.

Chương trình phát động ủng hộ “Tết vì người nghèo – Xuân Nhâm Dần năm 2022”

Hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thành phố và thể hiện tinh thần “Đoàn kết, tương thân, tương ái” của dân tộc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc chăm lo, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ các cấp thành phố đã tích cực vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia đóng góp, xây dựng quỹ “Vì người nghèo”. Hệ thống MTTQ và các cấp, ngành trong thành phố có nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo cho người nghèo, tạo điều kiện để hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội của thành phố. Đồng thời, chủ động rà soát, nắm danh sách, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng hộ nghèo để có hình thức hỗ trợ kịp thời, phù hợp, đảm bảo công bằng, minh bạch và công khai. Ngoài ra, chú trọng việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng công tác giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Công tác vận động, chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo tiếp tục được sự quan tâm của toàn xã hội. Phương thức vận động và giúp đỡ có nhiều đổi mới, mở rộng hình thức giúp phát triển kinh tế để thoát nghèo bền vững. Năm 2021, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong thành phố đã vận động được: 1.150.697.000 đồng (trong đó: cấp Thành phố 374.077.000 đồng; cấp xã, phường 776.620.000 đồng). Qua đó : Các hoạt động thực hiện quỹ“Vì người nghèo”: Hỗ trợ làm mới nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo năm 2021: MTTQ thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy triển khai hỗ trợ làm mới nhà ở cho 34 hộ nghèo với tổng kinh phí hỗ trợ: 550.000.000 đồng; Hỗ trợ tặng quà tết năm 2021 cho 215 hộ nghèo với số tiền 107.500.000 đồng; Hỗ trợ cho 38 hộ nghèo (5.000.000 đồng/hộ) mua con giống phát triển kinh tế với tổng kinh phĩ hỗ trợ: 190.000.000 đồng; hỗ trợ 01 hộ nhà bị cháy tại xã Cốc San: 10.000.000 đồng.

Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo năm 2021

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân, nhất là người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người lao động… Năm 2021, MTTQ thành phố và cơ sở đã tổ chức phát động ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 trên địa bàn thành phố Lào Cai được: 1.634.225.000 đồng. Nhằm kịp thời động viên và hỗ trợ cho các lực lượng tuyến đầu đang tham gia công tác phòng, chống dịch tại các đơn vị chốt, trạm, khu cách ly, Ủy ban MTTQ thành phố đã tổ chức các đoàn công tác với sự tham gia của các lãnh đạo thành phố thăm hỏi, tặng quà động viên 4 chốt, 17 trạm Y tế và 04 cơ quan trên địa bàn thành phố Lào Cai với tổng kinh phí hỗ trợ  175  triệu đồng; trích 40 triệu đồng hỗ trợ BCH Quân sự thành phố trong công tác phòng, chống dịch.

Đ/c Đoàn Văn Ngàn - Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng quà khu cách ly thôn Cáng, xã Hợp Thành

Ngoài ra hưởng ứng xây dựng nông thôn mới trong năm 2021, Ủy ban MTTQ Viêt Nam thành phố Lào Cai chủ trì, phối hợp với UBND xã Tả Phời tổ chức khánh thành tuyến đường thôn Đá Đinh 2. Đây là công trình chào mừng 30 năm tái lập thị xã Lào Cai. Tuyến đường có chiều dài 350 m, rộng 3 m, tổng trị giá trên 200 triệu đồng được huy động từ sự chung tay đóng góp của nhà hảo tâm kết hợp với sự đóng góp của nhân dân bằng ngày công, vật liệu, hiến đất mở đường. Sau 1 tháng thi công, tuyến đường đã hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ việc đi lại, giao lưu hàng hóa, phát triển kinh tế của người dân thôn Đá Đinh 2.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình

Có thể khẳng định rằng năm 2021 với sự nỗ lực, phấn đấu của Mặt trận Tổ quốc các cấp, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân; Công tác an sinh xã hội giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo, các đối tượng chính sách xã hội, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều hiệu quả thiết thực. Đời sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố từng bước được cải thiện, nhiều hộ nghèo đã tự nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững; một số người khuyết tật tự lực vươn lên tham gia phát triển kinh tế, nuôi sống bản thân, hoà nhập với cộng đồng. Với những kết quả đó, Mặt trận các cấp trong năm qua đã góp phần tích cực vào công tác bảo đảm an sinh xã hội của thành phố./.

Nguyễn Châu Giang - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố