Hội nghị Sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 28/10/2020 của Thành ủy Lào Cai.

Chiều ngày 12/10, UBND thành phố tổ chức Hội nghị Sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Đề án số 03 ngày 28/10/2020 của Thành ủy Lào Cai “về xây dựng và phát triển văn hóa của thành phố, giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Đồng chí Ngô Vũ Quốc, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo Sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Đề án số 03 ngày 28/10/2020 của Thành ủy Lào Cai “về xây dựng và phát triển văn hóa của thành phố, giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. UBND thành phố đã ban hành 03 kế hoạch để triển khai thực hiện và cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu đối với từng lĩnh vực, cụ thể . Thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố Lào Cai đã tạo ra nhiều chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành vi của nhân dân. Sau 1 năm triển khai thực hiện, cơ bản các chỉ tiêu theo mục tiêu Đề án đã đạt theo lộ trình. Trong đó , năm 2020 tỷ lệ đạt danh hiệu Gia đình văn hoá đạt 96% (đạt MT Đề án); Thôn, tổ dân phố văn hóa đạt 98% (Vượt MT Đề án); Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa đạt 98,1% (vượt MT Đề án). Lĩnh vực y tế: Kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19, triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 đại trà từ ngày 7/10 đến 15/10/2021 đối với người từ 18 tuổi trở lên để tạo miễn dịch cộng đồng. …Trong công tác bảo tồn, phục dựng, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, các di tích lịch sử: Bản sắc văn hóa, các nghi lễ truyền thống, trang phục, làng nghề, món ăn... của các dân tộc trên địa bàn thành phố được quan tâm bảo tồn và phát huy.

Các đại biểu tham gia phát biểu ý kiến

Tại hội nghị,  các đại biểu đã đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Vũ Quốc, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu về Y tế: Tiếp tục triển khai các hoạt phòng chống dịch covid19, đảm bảo 100% người dân được tiêm chủng; Duy trì 100% trạm y tế đạt chuẩn QG; rà soát để thực hiện chuyển đổi số…; Trong lĩnh vực giáo dục:  Phấn đấu hoàn thành 5 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; công nhận 5/17 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục. Phát triển 7 thư viện điện tử. Duy trì bền vững chất lượng đại trà, chú trọng tổ chức các kỳ thi, lựa chọn các cuộc thi. Về văn hóa thể thao chuẩn bị chương trình mừng Đảng, mừng Xuân: Tổ chức lễ hội, chuẩn bị các phương án kích cầu du lịch, bổ sung các giải thể thao, liên hoan văn nghệ truyền thống. Quan tâm đến chế độ An sinh XH, xây dựng trung tâm an sinh XH cho người già (theo NQ 16).

Phương Thanh – Văn phòng HĐND&UBND thành phố