Thành phố Lào Cai: tập huấn chuyên sâu công tác văn bản quy phạm pháp luật năm 2021

Sáng ngày 13/10/2021, thành phố Lào Cai đã tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu công tác văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 cho hơn 140 đồng chí là cán bộ văn phòng, cán bộ tư pháp và những người làm công tác xây dựng pháp luật các xã phường.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Trong thời gian 1/2 ngày, các đại biểu được truyền đạt, hướng dẫn 3 chuyên đề, đó là Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp; Quy trình rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Quy trình kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Dự và phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, Đồng chí Ngô Vũ Quốc, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đại biểu tập trung tiếp thu những nội dung liên quan, chú trọng việc trao đổi giữa báo cáo viên và học viên. Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu tiếp thu kiến thức để khi trở lại cơ quan, đơn vị công tác kịp thời rút kinh nghiệm đối với những trường hợp sai sót trong soạn thảo văn bản, ký ban hành văn bản, từ đó định hướng tốt cho việc triển khai xây dựng và áp dụng văn bản quy phạm pháp luật nói chung và văn bản quản lý nhà nước nói riêng. 

Hội nghị tập huấn sẽ giúp các cơ quan nhà nước, người làm công tác xây dựng pháp luật trên địa bàn thành phố nắm vững các quy định của pháp luật cũng như kỹ năng thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, từ đó nâng cao chất lượng soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện thể chế ở địa phương. 

Khánh Nga