Hội nghị sơ kết công tác phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Chiều ngày 11/6/2021, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Lào Cai sơ kết công tác phối hợp, phổ biến giáo lục pháp luật 6 tháng đầu năm,  phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Ngô Vũ Quốc, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) thành phố chủ trì hội nghị. 

Quang cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Hội  đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố đã ban hành 29 văn bản về phổ biến giáo dục pháp luật; 04 văn bản về hoà giải ở cơ sở; 08 văn bản về chuẩn tiếp cận pháp luật chỉ đạo và hướng dẫn, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố. Trong 6 tháng đầu năm 2021, đã tổ chức được 356 hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp với 20.772 người tham dự. Tham gia các cuộc thi do Tỉnh và Trung ương phát động với 04 cuộc thi thu hút hơn 38.900 lượt người tham gia thi. Xây dựng và triển khai Trang thông tin về phổ biến Giáo dục pháp luật thành phố Lào Cai. Đến nay đã có 24 bản tin pháp luật tuần, 99 tin bài tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai và đặc biệt tuyên truyền cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026…Công tác chỉ đạo hoà giải được đẩy mạnh, tiến hành được 65 cuộc hoà giải, trong đó 63/65 vụ hoà giải thành, đạt 96,7%. Tại hội nghị, đại diện các phòng, ban thành phố, đã nêu các ý kiến về khó khăn, vướng mắc, đánh giá kết quả triển khai công tác PBGDPL của  đơn vị. Đồng thời, chia sẻ cách làm mới, sáng tạo, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác PBGDPL.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới: Các thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật mới đến từng thôn, tổ dân phố; tăng cường tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, các báo cáo viên cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật; Xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật đợt II năm 2021; Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật hoà giải ở cơ sở…

Tác giả:Phương Thanh – HĐND&UBND thành phố