Hội nghị bàn giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó khăn, năm học 2022-2023

Ngày 20.9.2022, tại trường Trung học cơ sở Tả Phời, Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó khăn, năm học 2022-2023. Đồng chí Trần Thị Thùy Dung, Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố chủ trì hội nghị.

Năm học vừa qua, các nhà trường đã triển khai đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước tới đội ngũ giáo viên. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động giáo dục khá phù hợp với điều kiện thực tế tại các cơ sở giáo dục. Quan tâm giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đồng thời áp dụng các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, đưa ra các giải pháp đổi mới nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học, vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện mục tiêu giáo dục vùng cao trong giai đoạn hiện nay. Mỗi trường học lựa chọn phương pháp, cách thức phù hợp để có thương hiệu riêng về chất lượng và văn hoá trường học. Nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì và phát huy bẳn sắc văn hoá dân tộc, xây dựng mô hình giáo dục gắn với phát triển kinh tế, xã hội thuộc các xã vùng cao, vùng khó khăn trên địa bàn thành phố Lào Cai năm học 2022 - 2023 và giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Tiến Hưng