image banner
Kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024
Số ký hiệu văn bản Số 04/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành 10/01/2024
Ngày hiệu lực 10/01/2024
Trích yếu nội dung Kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Trần Thị Thuỳ Dung
Tài liệu đính kèm 2024.1_04_KH_KS_TTHC_2024_PGD.pdf
Văn bản mới