image banner
Cải cách hành chính của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai năm 2024
Số ký hiệu văn bản Số 02/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành 08/01/2024
Ngày hiệu lực 08/01/2024
Trích yếu nội dung Cải cách hành chính của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2024.1.02_KH_CCHC_2024_PGD.pdf
Văn bản mới