image banner
V/v tiếp tục triển khai đẩy mạnh tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố535/UBND-VP
Số ký hiệu văn bản 535/UBND-VP
Ngày ban hành 06/06/2023
Ngày hiệu lực 06/06/2023
Trích yếu nội dung V/v tiếp tục triển khai đẩy mạnh tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố535/UBND-VP
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 11_gui_ubnd_tp_-dn_chi_dao_viec_day_manh_tiet_kien_dien_tren_dia_ban_thanh_pho-pdf-1_230605054015811_20230606085005185.pdf
Văn bản mới