image banner
CV- Chỉ đạo cài đặt, sử dụng Định danh điện tử mức độ 2 (VNeID)
Số ký hiệu văn bản 593/CTUBND-VP
Ngày ban hành 16/05/2023
Ngày hiệu lực 16/05/2023
Trích yếu nội dung CV- Chỉ đạo cài đặt, sử dụng Định danh điện tử mức độ 2 (VNeID)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv-_chi_dao_cai_dat_202305160220230516052133854_signed.pdf
Văn bản mới