image banner
CV- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch lập quy hoạch, dự án trùng tu, tôn tạo các di tích trên địa bàn thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 381/UBND-VP
Ngày ban hành 21/04/2023
Ngày hiệu lực 21/04/2023
Trích yếu nội dung CV- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch lập quy hoạch, dự án trùng tu, tôn tạo các di tích trên địa bàn thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao - Du lịch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv-chi_dao_xay_dung_202304200220230421110046747_signed.pdf
Văn bản mới