image banner
CV- Chỉ đạo triển khai phát triển văn hoá đọc báo giấy và đặc san Người Cao Tuổi
Số ký hiệu văn bản 314/CTUBND-VP
Ngày ban hành 16/03/2023
Ngày hiệu lực 16/03/2023
Trích yếu nội dung CV- Chỉ đạo triển khai phát triển văn hoá đọc báo giấy và đặc san Người Cao Tuổi
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao - Du lịch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv-_chi_dao_trien_kh_20230316120230316032811798_signed.pdf
Văn bản mới