image banner
Thông báo phân công nhiệm vụ Thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 821/TB-BCĐ
Ngày ban hành 13/07/2023
Ngày hiệu lực 13/07/2023
Trích yếu nội dung Thông báo phân công nhiệm vụ Thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực LĐTB&XH
Người ký duyệt Ngô Vũ Quốc
Tài liệu đính kèm tb821_13.7_phan_cong_nhiem_v_20230712020230713020155562_signed.pdf
Văn bản mới