image banner
KH Triển khai thực hiện Kế hoạch cải thiện chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, năm 2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 13/KH-LĐTB&XH
Ngày ban hành 03/07/2023
Ngày hiệu lực 03/07/2023
Trích yếu nội dung KH Triển khai thực hiện Kế hoạch cải thiện chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, năm 2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực LĐTB&XH
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm vv_kh_13-trien_khai_thuc_hien_kh_20230703044141911_signed.pdf
Văn bản mới