image banner
Tờ trình Về việc đề nghị cử viên chức tham gia dự tuyển sinh đại học sư phạm hệ vừa làm vừa học năm 2023
Số ký hiệu văn bản Số 64/TTr-PGD&ĐT
Ngày ban hành 19/05/2023
Ngày hiệu lực 19/05/2023
Trích yếu nội dung Tờ trình Về việc đề nghị cử viên chức tham gia dự tuyển sinh đại học sư phạm hệ vừa làm vừa học năm 2023
Hình thức văn bản Tờ trình
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Trần Thị Thuỳ Dung
Tài liệu đính kèm 64.pdf
Văn bản mới