image banner
Báo cáo tuần 22 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 42/BC-LĐTBXH
Ngày ban hành 25/05/2023
Ngày hiệu lực 25/05/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tuần 22 năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực LĐTB&XH
Người ký duyệt Nông Thị Phượng
Tài liệu đính kèm bc_tuan_22_nam_2023_202305250520230525053250519_signed.pdf
Văn bản mới