Kế Hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường năm 2023
Số ký hiệu văn bản 13/KH-UBND
Ngày ban hành 12/01/2023
Ngày hiệu lực 12/01/2023
Trích yếu nội dung Kế Hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm kh-13-chuyen-doi-dinh-ki-cong-tac.pdf
kh-13-ds-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac.pdf
Văn bản mới