image banner
KẾ HOẠCH Hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2023
Số ký hiệu văn bản 88/KH-UBND
Ngày ban hành 16/03/2023
Ngày hiệu lực 16/03/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh_ttdn_2023.pdf
Văn bản mới