image banner
Kế hoạch tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ năm 2023
Số ký hiệu văn bản Số 14/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành 20/02/2023
Ngày hiệu lực 20/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 14.pdf
Văn bản mới