image banner
Kế hoạch triển khai các biện pháp, ngăn chặn, phòng, chống dịch bệnh, trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2023
Số ký hiệu văn bản 10/KH-UBND
Ngày ban hành 09/01/2023
Ngày hiệu lực 09/01/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai các biện pháp, ngăn chặn, phòng, chống dịch bệnh, trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm ke-hoach-trien-khai-cac-bien-phap-ngan-chan-phong-chong-dich-benh-tren-dia-ban-thanh-pho-lao-cai-nam-2023.pdf
Văn bản mới