image banner
BC Kết quả đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng
Số ký hiệu văn bản Số: 121/BC-UBND
Ngày ban hành 16/03/2023
Ngày hiệu lực 16/03/2023
Trích yếu nội dung BC Kết quả đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực LĐTB&XH
Người ký duyệt Ngô Vũ Quốc
Tài liệu đính kèm bc_ket_qua_danh_gia_tinh-hinh-thuc-hien-ra-soat-dia-ban-ap-dung-muc-luong-toi-thieu-vung.pdf
Văn bản mới