image banner
Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2023
Số ký hiệu văn bản 12/KH-UBND
Ngày ban hành 09/01/2023
Ngày hiệu lực 09/01/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm ke_hoach_ra_soat_he_202301090220230109050539310_signed.pdf
Văn bản mới