image banner
Công văn đính chính một số nội dung trong Nghị quyết HĐND thành phố
Số ký hiệu văn bản 02/HĐND-TT
Ngày ban hành 13/01/2023
Ngày hiệu lực 13/01/2023
Trích yếu nội dung Công văn đính chính một số nội dung trong Nghị quyết HĐND thành phố
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv_dinh_chinh_nghi_quyet_2023020230113043148992_signed-1-.pdf
Văn bản mới