image banner
Kế hoạch Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2023
Số ký hiệu văn bản 29/KH-UBND
Ngày ban hành 16/01/2023
Ngày hiệu lực 16/01/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh-29.pdf
Văn bản mới