image banner
Kế hoạch cải cách hành chính của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố LàoCai năm 2023
Số ký hiệu văn bản Số 01/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành 10/01/2023
Ngày hiệu lực 10/01/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch cải cách hành chính của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố LàoCai năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh-01.pdf
Văn bản mới