image banner
Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tái sản (Dự án Tiểu khu 20, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai)
Số ký hiệu văn bản 41/TB-TCKH
Ngày ban hành 27/08/2021
Ngày hiệu lực 27/08/2021
Trích yếu nội dung Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tái sản (Dự án Tiểu khu 20, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Đấu giá tài sản
Người ký duyệt Nguyễn Văn Hiệp
Tài liệu đính kèm TB.41.27.8.2021.KetqualuachonTCĐGTS.jpg
Văn bản mới