CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
11652/UBND-VHTT
Ngày bắt đầu: 21/10/2020
Ngày kết thúc: 14/11/2020
Lượt xem:0
206/NV-TĐKT
Ngày bắt đầu: 12/02/2020
Ngày kết thúc: 16/02/2020
Lượt xem:0
301
Ngày bắt đầu: 01/11/2018
Ngày kết thúc: 30/11/2018
Lượt xem:0