CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1831/UBND-VH
Ngày bắt đầu: 03/10/2022
Ngày kết thúc: 03/11/2022
Lượt xem:22
2
Ngày bắt đầu: 26/09/2022
Ngày kết thúc: 03/10/2022
Lượt xem:27
31652/UBND-VHTT
Ngày bắt đầu: 21/10/2020
Ngày kết thúc: 14/11/2020
Lượt xem:13
406/NV-TĐKT
Ngày bắt đầu: 12/02/2020
Ngày kết thúc: 16/02/2020
Lượt xem:5
501
Ngày bắt đầu: 01/11/2018
Ngày kết thúc: 30/11/2018
Lượt xem:6