KH số 90 về triển khai đề án cải tạo và phát triển hệ thống cây xanh trên địa bàn TP Lào Cai năm 2018
Xem chi tiết kế hoạch Tại đây