Quyết định số 2311/QĐ-UBND về phê duyệt quy hoạch cải tạo và phát triển hệ thống cây xanh trên địa bàn TP Lào Cai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Xem chi tiết quyết định Tại đây