Kế hoạch 229/KH-UBND về thực hiện cải tạo và phát triển cây xanh trên địa bàn TP Lào Cai đến năm 2020
Xem chi tiết kế hoạch Tại đây