Đảng uỷ phường Kim Tân: Hội nghị Ban chấp hành mở rộng

 Đảng bộ phường Kim Tân tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Các đồng chí tham dự hội nghị sôi nổi thảo luận và đề xuất, kiến nghị đối với công tác chuẩn bị Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025

Các đại biểu tập trung thảo luận việc triển khai thực hiện kế hoạch số 97-

Các đại biểu thảo luận sô nôi về việc triển khai kế hoạch của Đảng ủy phường Kim Tân về việc Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025. Theo đó các Chi bộ chuẩn bị văn kiện, nhân sự cần được chuẩn bị kỹ và thực hiện đúng theo quy định của Đảng. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thông qua đại hội, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Lương Hạnh