Phường Xuân Tăng: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đợt II/2022.

Ngày 14/06/2022, phường Xuân Tăng tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đợt 2/2022 cho các ban, ngành đoàn thể; cán bộ công chức, Bí thư chi bộ; tổ trưởng dân phố; mặt trận khu dân cư và trên 70 hộ dân trên địa bàn phường.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe Giảng viên: Đặng Thị Thoa, Trưởng phòng Phổ biến pháp luật, sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tuyên truyền, phổ biến nội dung Pháp lệnh số 01/2022/UBTVQH15 ngày 24/03/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XV trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện  ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Quyết định số: 06/2022/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung một số Quyết định của UBND Tỉnh Lào Cai quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Việc tuyên truyền phổ biến GDPL đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và sự đồng thuận của nhân dân trong việc chấp hành chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Tại Hội nghị các thành viên tổ hòa giải còn được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cơ sở nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn phường Xuân Tăng.

Trần Thị Thương- phường Xuân Tăng