Xã Hợp Thành khai mạc các hoạt động hè năm 2022

Ban chỉ đạo hè xã Hợp Thành vừa tổ chức khai mạc các hoạt động hè cho thanh thiếu nhi và phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2022.

Các tiết mục văn nghệ do các đoàn viên biểu diễn khai mạc các hoạt động hè xã Hợp Thành

Hè năm nay xã Hợp Thành sẽ tổ chức cho thanh thiếu nhi về sinh hoạt tại 12 điểm sinh hoạt ở khu dân cư. Trong đó thời gian sinh hoạt đoàn 2 buổi/ tháng, sinh hoạt đội 4 buổi/ tháng. Nội dung các buổi sinh hoạt sẽ đảm bảo thu hút các đoàn viên, thanh thiếu nhi vào các hoạt động, qua đó giáo dục cho thanh thiếu nhi về đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của các đoàn thể trong khu dân cư để tổ chức các hoạt động hè, tạo sân chơi lành mạnh, phong trào thi đua sôi nổi cho thành thiêu nhi trên địa bàn. Bên cạnh đó, nội dung sinh hoạt tập trung truyền đạt các bài hát, trò chơi phát huy giá trị văn hóa truyền thống, duy trì các hoạt động thể dục - thể thao, tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, tổ chức trải nghiệm thực tế tại các điểm di tích lịch sử, tổ chức các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn"... 

Ký kết bàn giao từ Ban chỉ đạo hè xã về các tiểu ban

Để chuẩn bị các hoạt động hè, Ban chỉ đạo hè xã đã yêu cầu các thôn thành lập tiểu ban, chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất như: Nhà văn hóa, các trường học làm nơi tổ chức sinh hoạt hè. Bên cạnh việc huy động đoàn viên làm nòng cốt trong tổ chức các buổi sinh hoạt, xã sẽ vận động thêm sự vào cuộc của các tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức các hoạt động hè cho thanh thiếu nhi.

Phòng lao động - Thương binh xã hội thành phố đã tặng hai xuất quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Ban chỉ đạo hè xã cũng tặng 12 xuất quà tết 1/6 cho 12 em có hoàn cảnh khó khăn

Cũng tại lễ khai mạc các hoạt động hè, Phòng lao động - thương binh xã hội thành phố tặng hai xuất quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Ban chỉ đạo hè xã tặng 12 xuất quà tết 1/6 cho 12 em có hoàn cảnh khó khăn./.

Phan Ngọc - Tuấn Linh: Trung Tâm VH,TT-TT thành phố