Đại hội Hôi truyền thống Trường sơn Đường Hồ Chí Minh xã Thống Nhất

 Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh xã Thống Nhất,  vừa tổ chức thành công Đại hội khóa I, nhiệm kỳ 2022 – 2027. 

58 đại biểu là hội viên Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tham dự đại hội.

Đại hội đã tập trung thảo luận xây dựng Nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội đã tín nhiệm bầu 05 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới, Đồng chí Trần Xuân Ngọc được tín nhiệm được bầu là Chủ tịch Hội, đồng chí Lê Huy Mộc - Phó chủ tịch hội truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh xã Thống Nhất khóa I, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nguyễn Hương- Công chức VHXH xã Thống Nhất