Gắn huấn luyện dân quân với công tác dân vận
Nâng cao chất lượng dân quân tự vệ, cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu,  phường Cốc Lếu đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, mô hình học cụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác huấn luyện.

Dân quân tự vệ sơn tường trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Trong đợt huấn luyện Lực lượng dân quân tự vệ gắn huấn luyện dân quân với công tác Dân vận, lực lượng Dân quân tự vệ phường đã ra quân làm vệ sinh môi trường khu vực  phường; đầu cầu Cốc Lếu; sơn tường rào trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. Việc huấn luyện kết hợp với làm công tác Dân vận với những phần việc cụ thể thiết thực góp phần phát huy tốt vai trò của lực lượng dân quân trong công tác dân vận, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng tại địa phương.

Ánh Tuyết