Đại hội Cựu chiến binh phường Lào Cai Lần thứ VIII

Sáng ngày 22/4, hội cựu chiến binh phường Lào Cai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Quang cảnh đại hội

Với 15 chi hội, 435 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, Hội cựu chiến binh phường đã kết nạp 70 hội viên mới, đạt 175% chỉ tiêu. Có 95% số cựu chiến binh, Cựu quân nhân đủ điều kiện được kết nạp vào hội. Hội viên tích cực tham gia  phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiêu biểu chi hội Triệu Quang Phục, Phan Đình Phùng phối hợp đổ 4,3km đường bê tông và đường điện, với kinh phí gần 1 tỷ đồng. Lát đá hành lang, xây dựng tuyến phố kiểu mẫu. 100% chi hội đạt trong sạch vững mạnh. 95% trở lên đạt gia đình cựu chiến binh đạt gia đình văn hóa; 261 hộ gia đình hội viên đạt khá và giàu đạt 60%. Thăm hỏi, hỗ trợ hội viên sửa chữa làm nhà ở, ủng hộ phòng chống covid hơn 120 triệu đồng. 

Ban chấp hành hội CCB phường Lào Cai khóa VIII ra mắt Đại hội

Trong nhiệm kỳ tới hội Cựu chiến binh phường đề ra 5 chỉ tiêu chính: Hàng năm 95% trở lên chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, 95% trở lên hội viên đạt “hội viên gương mẫu”; hỗ trợ 1 gia đình chính sách làm nhà ở.. phát huy bản chất “bộ đội cụ hồ”, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hội trong sạch vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa VIII, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Cựu chiến binh thành phố. 

Ánh Tuyết