Gặp mặt Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư

Sáng ngày 24/01/2022, Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ phường Xuân Tăng tổ chức gặp mặt các đồng chí Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư trên địa bàn phường.

Quang cảnh buổi Gặp mặt

Trong năm các đồng chí Bí thư Chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư có vai trò rất quan trọng, đã đóng góp trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương; tuyên truyền vận động nhân dân các dân tộc đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực vận động nhân dân tham gia hưởng ứng thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, là cầu nối giữa các cấp ủy, chính quyền, MTTQ với nhân dân trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, đóng góp xây dựng phường Xuân Tăng ngày càng đổi mới.

02 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa

5 năm liên tục giai đoạn 2017-2021 được thành phố khen thưởng.

Nhân dịp này 02 tổ dân phố (Tổ 2, Tổ 10) đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa 5 năm liên tục giai đoạn 2017-2021; 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh năm 2021 được thành phố khen thưởng. Phường đã trao quà của Thành phố và của phường đến 29 đồng chí là Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận KDC trên địa bàn phường.

Trần Thị Thương- Phường Xuân Tăng